Управлявайте своите плащания с UPAY

UWIN Бонуси
Ние в ОББ знаем колко е важно да предоставяме съвременни допълнителни услуги, които да бъдат от полза за нашите клиенти.

Възползвайте се от различните възможности, които нашият UPAY електронен портал предлага.

  • Имате сигурен безплатен електронен достъп до Вашите месечни извлечения по кредитна карти или разплащателна сметка по-всяко време.
  • Можете да платите Вашите битови сметки.
  • Можете да платите данъчни или кредитни задължения.

Регистрирайте се дори да не сте клиент на банката!

Посетете www.ubbpay.bg

Полезно