Разсрочване на покупки с кредитни карти на равни месечни вноски

UWIN Бонуси
Направили сте голяма покупка и искате да я изплатите на вноски според Вашите предпочитания?

ОББ предоставя на своите клиенти възможност да изплатят на безлихвени вноски направените от тях покупки с кредитна карта. Всяка покупка на стойност над 100 лв., направена с кредитна карта от ОББ, може да бъде разсрочена на 3, 6, 9 или 12 месечни вноски без лихва.

За да бъде приложена схемата за изплащане на равни месечни вноски, е необходимо покупката да отговаря на следните условия:

  • Да е на минимална стойност 100 лв.
  • Да е осчетоводена.
  • Да няма погасяване по нея.
  • Покупката да е направена след датата на последното извлечение и преди датата на следващо извлечениe.
  • За покупки с международен код на трансакцията 7995 (залагане и хазарт) не може да бъде приложена схема на изплащане.

За да се възползвате, е достатъчно да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на ОББ преди датата на месечното извлечение по картата или ако използвате Електронно банкиране на ОББ, да посетите клиентския си профил.

За покупките, които са разсрочени чрез новата услуга на ОББ, няма оскъпяване. Единствено се заплаща такса за услугата, съгласно Тарифата на ОББ за такси и комисиони за физически лица.

* Услугата е достъпна само в работно време на Банката.

Полезно
Новини и промоции
Oтдайте се на заслужена почивка.

Oтдайте се на заслужена почивка.

1.09.2019

Kaто премиум Mastercard® картодържател от ОББ, сега имате възможността да се възползвате от специални привилегии при организирането на своите пътувания!

Научете повече