Безлихвен гратисен период

Безлихвен гратисен период
Можете да покривате своите ежедневни плащания лесно и удобно със своята кредитна карта и да се възползвате от безлихвен гратисен период до 55 дни.

Плащайте със своята кредитна карта, когато пазарувате в различни вериги магазини и търговски обекти, зареждате гориво, правите покупки в Интернет или резервирате самолетни билети.

Погасете общата дължима сума от последното месечно извлечение по кредитната си карта до посочения в извлечението Ви краен срок.

Върху покупките, направени за месеца, няма да бъде начислена лихва.

Пример:
Безлихвен гратисен период
Покупка - 15 Август
Дата на извлечение - 23 Август
Пълно погасяване на крайна дата за плащане - 6 Септември

Гратисен период от 15 Август до 6 Септември – 23 дни*

Гратисният период зависи от датата на покупката и датата на месечното извлечение.

Използвайте Вашата кредитна карта за покупки и при възможност погасявайте по-голяма сума от посоченото минимално плащане в извлечението си. По този начин ще намалите значително разходите за лихви и такси, тъй като всички покупки са без такси за клиентите ни, а лихвата при теглене на суми в брой е по-висока.
Полезно